Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki udostępniania drogą elektroniczną przez „Nowe Podkarpacie” Sp. z o.o., plików PDF zawierających archiwalne wydania tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
 2. Pliki PDF zawierające archiwalne wydania tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie”, umieszczane są w portalu internetowym tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” (www.podkarpacie.media.pl).
 3. Pobierając plik PDF, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym  regulaminem  korzystania z serwisu e-wydanie „Nowe Podkarpacie”, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać.

 

§2
Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco

 1. „Nowe Podkarpacie” Sp. z o.o. – „Nowe Podkarpacie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Słowackiego 6, zarejestrowana  w Rejestrze Przedsiębiorców,  prowadzonym przez Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, pod numerem  KRS 0000145249.
 2. "Odbiorca" to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która pobiera wydanie archiwalne tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” ze strony internetowej www.podkarpacie.media.pl.
 3. "Archiwalne  wydanie tygodnika regionalnego Nowe Podkarpacie" to pojedynczy plik PDF zawierający jeden archiwalny egzemplarz tygodnika regionalnego Nowe Podkarpacie.
 4. "Identyfikator" to ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika.
 5. "Kod" to ciąg znaków ustalany w celu zagwarantowania zautoryzowanej możliwości pobrania pojedynczego pliku PDF wybranego numeru archiwalnego. Kod przekazywany jest odbiorcy za pośrednictwem SMS zwrotnego.

§3
Sposób korzystania z serwisu e-wydania

 1. „Nowe Podkarpacie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Słowackiego 6, na stronie www.podkarpacie.media.pl udostępnia pliki PDF zawierające archiwalne wydania tygodnika regionalnego nowe Podkarpacie.
  1. Dostęp do części serwisu zawierającego pliki PDF z archiwalnymi wydaniami tygodnika regionalnego, następuje po wprowadzeniu przez odbiorcę kodu otrzymanego za pośrednictwem zwrotnego SMS.
  2. Zwrotny SMS jest wysyłany automatycznie na numer telefonu odbiorcy, po uprzednim przesłaniu przez odbiorcę wiadomości „KLUCZ.NP” na numer 7255.
  3. Koszt wysłania SMS wynosi 2,46 z VAT. Usługa jest dostępna dla abonentów następujących sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia i Cyfrowy Polsat.
  4. Kod otrzymany w zwrotnym SMS, upoważnia odbiorcę do jednorazowego pobrania wybranego pliku PDF.
  5. „Nowe Podkarpacie” Sp. z o.o. nie jest dostawcą usługi SMS o jakiej mowa w §3 ust.4 niniejszego regulaminu.
  6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie i udostępnianie pobranych plików osobom trzecim, bez zgody „Nowe Podkarpacie” Sp. o.o.

§4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Odbiorca może korzystać z plików PDF zawierających archiwalne wydania tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie”, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym   w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83      z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.
 2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu,          w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących „Nowe Podkarpacie” Sp. z o.o.

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS