Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

W trosce o czyste środowisko

Email
W trosce o czyste środowisko

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle od wielu lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Organizacja może poszczycić się ponad dwudziestoletnią działalnością ekologiczną. Warto wiedzieć, jak wiele dokonań ma na swoim koncie. Obecnie o osiągnięciach Związku głośno jest w wielu regionach Polski, a przedstawiciele podobnych organizacji przyjeżdżają do Jasła, aby otrzymać cenne informacje od doświadczonej i wielokrotnie nagradzanej instytucji.

Trochę historii…

– Pierwsze posiedzenie Zarządu odbyło się w lutym 1998 roku, ale działania związkowe były organizowane od 1994 roku. Początkowo w skład Związku wchodziło 13 gmin, obecnie mamy aż 22 członków. W tamtym okresie wiele gmin zmagało się z problemami wodno- kanalizacyjnymi. Kanalizacja była robiona odcinkami i okazjonalnie, a większych i znaczących źródeł finansowania nie było. I w tym kierunku postawiliśmy swoje pierwsze kroki. Nasz Związek działał jednak nieco odmiennie niż inne. Najpierw trwały prace nad dokumentem, a dopiero potem przyszedł czas na konkretne inwestycje. Pierwszym zadaniem było wykonanie kompleksowego Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – mówi przewodniczący Związku Andrzej Czernecki. Program został wysoko oceniony przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podczas posiedzenia wyjazdowego w Jaśle w maju 1999 r. Jest to pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, wdrażający zasadę zlewniowego systemu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniający naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Program stanowi mocną podstawę działań Związku w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem funduszy pomocowych.

O Wisłoce słów kilka

Powierzchnia zlewni rzeki Wisłoki, która jest prawobrzeżnym dopływem górnej Wisły, liczy ponad 4 tys. km kw., a zamieszkuje ją prawie 612 tys. mieszkańców. Wisłoka  przepływa przez piękne, malownicze tereny Beskidu Niskiego. Część jej trasy znajduje się w obrębie Magurskiego Parku Narodowego. Podobnie, jak Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, oficjalna działalność Magurskiego Parku Narodowego datowana jest na 1994 rok, gdy Rada Ministrów podjęła decyzję o jego utworzeniu. Park rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. Turyści, którzy przybywają w te rejony z najodleglejszych zakątków Polski i Europy mogą zachwycać się kilkusethektarowymi otwartymi przestrzeniami wzdłuż biegu Wisłoki, gdzie dominują łąki i wrzosowiska, a krajobraz upiększają łagodne grzbiety górskie i osuwiska skalne. Dorzecze Wisłoki, którego piękno uchwycili uczniowie szkół z gmin należących do Związku, mogliśmy podziwiać na wystawie w Jasielskim Domu Kultury podczas rozstrzygnięcia konkursu „Pejzaże dorzecza Wisłoki”, które nastąpiło 7 grudnia 2017 roku.

 

Wisłoka

Szpital Specjalistyczny w Jaśle - instalacja kolektorów słonecznych

Kryta Pływalnia w Jaśle - instalacja pv

Wręczenie tytułu EkoSymbol 2017, od lewej: minister M. Haliniak, Przewodnicząca Zgromadzenia M. Salacha, Przewodniczący Zarzadu Związku A. Czernecki

O wyższości edukacji ekologicznej nad… jej brakiem

– Edukacja ekologiczna, którą prowadzimy od samego początku działalności to jeden z priorytetów działalności Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, przybiera ona różne formy, głównie w ramach współpracy z młodzieżą. Należy tu wymienić np. szkolenia, które zaowocowały stworzeniem grupy doradców domowych. Zaczynaliśmy w latach 90. od tego, że młodzież doradzała mieszkańcom, jak segregować odpady, a obecnie w ramach projektu solarnego, młodzieżowi doradcy odwiedzili ponad 12 tys. gospodarstw domowych informując i zachęcając mieszkańców do korzystania z OZE. Akcja realizowana była przy merytorycznej współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku UJ. Naszym celem jest nie tylko informowanie, ale i kształtowanie postaw, bo zapobieganie degradacji środowiska wymaga zmiany naszych zachowań. Powinniśmy uświadomić sobie, że np. zakup instalacji ogrzewania do domu jest aktem moralnym, a nie tylko ekonomicznym. Kolejnym z przedsięwzięć jest organizacja „Słonecznych Dni”, to coroczne spotkanie, gdzie dzieci i młodzież poprzez sport, muzykę, teatr, gry i konkursy uczy się jak oszczędzać energię i jak wykorzystywać jej odnawialne zasoby. W tej akcji zwykle uczestniczy ok. 1000 osób z 22 gmin i co najistotniejsze – zawsze przyświeca nam słońce. Ważną formą edukacji przyrodniczej są konkursy artystyczne skierowane dla uczniów. We wcześniejszych edycjach dzieci i młodzież przygotowywały głównie prace plastyczne, ale stwierdziliśmy, że fotografia to jest  tego rodzaju forma artystyczna, która spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem. Jak się okazuje nie pomyliliśmy się, gdyż w konkursie „Pejzaże Dorzecza Wisłoki” uczestniczyli uczniowie z 93 szkół, z których nadesłano 160 prac – podsumowuje przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki.

Chwalimy się, czyli co udało się już zrealizować

Głównym zadaniem Związku jest podjęcie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki. Najważniejsze projekty, jakie Związek z bardzo dobrym skutkiem zrealizował, to: Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza realizowany w latach 2003-2005, którego wartość wyniosła 3 mln euro, a efektem jest 65 km kanalizacji sanitarnej na terenie 3 sąsiadujących ze sobą gmin. Kolejnym przedsięwzięciem był wspomniany już Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, realizowany w dwóch etapach (w latach 2005-2010 i 2011- 2015) o łącznej wartości prawie 60 milionów euro. Należy zaznaczyć, że etap I to jeden z największych projektów grupowych w Polsce. Łącznie przeprowadzono radykalną przebudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej, wybudowano blisko 700 km kanalizacji sanitarnej, ponad 200 kilometrów sieci wodociągowej, powstało 10 nowych oczyszczalni ścieków, a 7 zmodernizowano, utworzono 2 stacje uzdatniania wody. Kolejnym krokiem, był projekt Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki o wartości 94,6 mln zł, dofinansowany ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, który zrealizowaliśmy na terenie 20 gmin zrzeszonych w Związku. Obejmował on instalacje kolektorów słonecznych na 8250 budynkach prywatnych oraz 103 obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, obiekty sportowe, domy opieki społecznej i Szpital Specjalistyczny w Jaśle), a także instalację układów fotowoltaicznych na 49 obiektach użyteczności publicznej. Związek zrealizował także liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej i turystyki o wartości ponad 750 tys. zł. A to sprawia, że Związkowi wciąż chce się działać na rzecz ekologii i mieszkańców terenu zlewni Praca sprawia dużo satysfakcji, jeśli widzi się jej wymierne efekty. Skutki działań Związku Gmin Dorzecza Wisłoki są widoczne i zauważalne.

Prestiżowe nagrody, które za swoją działalność otrzymał, wyróżniają organizację nie tylko w środowisku lokalnym, ale przede wszystkim na arenie krajowej. Działacze mogą pochwalić się statuetką i zaszczytnym tytułem „Lidera Polskiej Ekologii 2011” nadawanego przez Ministra Środowiska, która przyznawana jest organizacjom przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w 2016 roku przedstawiciele Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzta Salacha, Andrzej Czernecki, Marek Rączka oraz Maria Lignar odebrali nagrodę Lidera Rozwoju Regionalnego 2016 przyznaną przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Otrzymana nagroda jest uhonorowaniem bogatej, blisko dwudziestoletniej działalności Związku na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki. Cele związku realizowane są w przekonaniu, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i warunkuje rozwój regionu. 16 października 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu, przy okazji trwającego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment i Targów Ochrony Środowiska POL-EKO-System, zostały wręczone prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zwane „środowiskowymi Oscarami”. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna w uznaniu za zrealizowany projekt solarny. W imieniu Związku laury odebrali Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku oraz Maria Lignar, dyrektor Biura Związku, kierownik projektu. Szczególne gratulacje dla Związku przekazał przewodniczący Kapituły Konkursu prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej oraz Georges Kremlis szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej. Ta nagroda jest dla wszystkich osób i instytucji po stronie polskiej i szwajcarskiej, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, a w szczególności dla gmin skupionych w Związku – to dzięki ich solidarnej współpracy możliwa była realizacja tak ambitnego przedsięwzięcia.

Kolejny zaszczytny tytuł jest najnowszą chlubą Związku. 24 listopada 2017 roku przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w osobach Małgorzaty Salachy i Andrzeja Czerneckiego odebrali  z rąk ministra Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gratulacje i nagrodę – Ekosymbol 2017. – Związek na wielu płaszczyznach realizuje liczne działania na rzecz środowiska, co spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców. Podziękowań doznajemy na co dzień w gminach, gdy ludzie do nas dzwonią i pytają, czy będzie jakiś nowy projekt, jakie są nasze najbliższe plany na przyszłość. Jest bardzo pozytywny odbiór ze strony społeczeństwa. Gdy odwiedzają mnie przedstawiciele innych gmin, to często nam zazdroszczą, że tyle się u nas dobrego dzieje. Jest to duża zasługa Związku, ale szczególnie Zarządu, który skutecznie realizuje zadania określane przez Zgromadzenie Związku. Na wspólny sukces składa się wysiłek wszystkich pracowników, a są to osoby bardzo kompetentne, znające się na swojej pracy – mówi Małgorzata Salach, przewodnicząca Związku.

Plany na przyszłość

– W tej chwili realizujemy projekty za około 70 milionów, w tym III i IV etap „programu poprawy czystości zlewni Wisłoki „w zakresie budowy kanalizacja i wodociągów dla 6 gmin oraz tzw. projekty parasolowe dla 11 gmin, w ramach których powstanie kolejne ponad 2000 instalacji solarnych i fotowoltaicznych na domach prywatnych. To kolejny etap walki z wszechobecnym smogiem. Działamy jak Centrum Usług Wspólnych, staramy się jak najbardziej odciążyć gminy i przyjąć na siebie część działań inwestycyjnych. Jest to możliwe tylko dzięki solidarnej i konsekwentnej współpracy 22 wójtów i burmistrzów oraz zaufaniu, jakie mają do zespołu pracowników ZGDW. Połączyła nas Wisłoka i dbałość o czystość jej naturalnego środowiska, ale przede wszystkim troska o zdrowie i komfort życia mieszkańców naszych gmin – zaznacza Andrzej Czernecki. – Myślę, że Związek powinien poszerzyć swoją działalność o innego typu działania, aby służyć mieszkańcom. Mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, bo mamy dobre praktyki i wzajemna współpraca dobrze się układa. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki to inicjatywa, która w przyszłości może pełnić rolę edukacyjną dla innych, podobnych organizacji – dodaje Małgorzata Salacha.

Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki przyświeca zasada, którą przekazali im Szwajcarzy, podczas realizacji wspólnego projektu, Rób dobrze i mów o tym. A jak wiadomo, dzielenie się informacją jest w dzisiejszych czasach rzeczą szczególnie cenną i pożądaną.

Aneta Kowalkowska

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

ul. Towarowa 29

38-200 Jasło

tel. 13 443 70 20

e-mail: biuro@wisłoka.pl

www.wisłoka.pl

Płatny materiał reklamowy

 

 

 

 

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

noimage
DOM MUROWANY do remontu
( / Nieruchomości)
noimage
5 ULI z pszczołami
( / Sprzedam)

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS