Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

ABSOLWENCI „MECHANIKA” – KADRĄ PRZYSZŁOŚCI

Email
ABSOLWENCI „MECHANIKA” – KADRĄ PRZYSZŁOŚCI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, popularny „Mechanik”, to szkoła z wieloletnią tradycją w kształceniu mechaników samochodowych. Od kilku lat, patrząc na potrzeby rynku pracy, swoją ofertę wzbogaciła również o kształcenie na kierunkach: lotniczym i mechatronicznym. Dzięki stwarzaniu uczniom możliwości szerokiego rozwoju, mury szkoły opuszczają absolwenci dobrze wykształceni, mający umiejętności praktyczne i tworzący kadrę przyszłości.

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 już wiele lat temu postawił na kształcenie dualne, łączące teorię z praktyką. Oprócz zajęć praktycznych w szkole i firmach, z którymi placówka współpracuje, uczniowie mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże i praktyki zawodowe. W roku szkolnym 2017/2018 oferta  tych wyjazdów jest bardzo atrakcyjna i daje młodzieży szansę na zdobycie nowych umiejętności i łatwości w komunikowaniu się w językach obcych. – 1 września 2017 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu finansowanego z programu Unii Europejskiej POWER pod nazwą „Mechanik w Europie II”. W trakcie półtora roku trwania projektu aż 60 uczennic i uczniów klas drugich i trzecich technikum będzie miała szansę odbywać miesięczne praktyki zawodowe i staże wakacyjne w zagranicznych firmach. Tym razem wyjeżdżamy do Irlandii, Austrii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii – mówi Bogdan Adamski, dyrektor ZSP nr 3 w Krośnie. Pierwsze wyjazdy odbędą się w ramach miesięcznych praktyk zawodowych zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. Młodzież pojedzie do Austrii, Niemiec i Portugalii. Drugim etapem, realizowanym w czasie wakacji, będą dodatkowe dwutygodniowe staże w Hiszpanii. – Dla uczniów jest to znakomita szansa nie tylko na rozwój zawodowy i językowy, ale również społeczny i kulturowy. Dodatkowo całość wyjazdu jest finansowana z funduszy unijnych, łącznie z kieszonkowym na własne wydatki – wyjaśnia dyrektor. Praktyki zawodowe  odbywać się będą w renomowanych salonach samochodowych BMW, Porsche, Audi, Opel, Mazda, Volvo, w których znajduje się serwis samochodowy oraz w typowych firmach nowoczesnych technologii. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w typowych firmach. ZSP nr 3 w Krośnie nadal realizuje też projekt pn. „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” finansowany w ramach programu Unii Europejskiej POWER, w którym udział wzięło już 35 uczennic i uczniów „Mechanika”. Dzięki nawiązanej współpracy spędzili oni dwa wspaniałe, wakacyjne tygodnie w Irlandii, pracując w firmach branżowych, „szlifując język” oraz odkrywając uroki Zielnej Wyspy.

O tym, że warto korzystać z zagranicznych praktyk i staży przekonali się już uczniowie, którzy w ramach projektu „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP nr 3 poprzez program praktyk zagranicznych”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, byli na podobnych wyjazdach w latach 2015-2017. Na miesięcznych praktykach zagranicznych było dzięki temu aż 75 uczniów.

– Od 2015 roku w zagranicznych miesięcznych praktykach zawodowych lub dwutygodniowych stażach wakacyjnych uczestniczyło 91 uczniów oraz 12 opiekunów, w kursach oraz szkoleniach zawodowych brało udział 18 nauczycieli – wylicza Bogdan Adamski.

 

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I WARSZTATY

„Mechanik” jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół zawodowych. Ma przestronne warsztaty, pracownie i laboratoria do praktycznej nauki zawodów i ćwiczeń laboratoryjnych w branżach: lotniczej, motoryzacyjnej, mechanicznej i mechatronicznej. Atutem szkoły jest też Centrum Edukacji Technicznej Haas HTEC, które działa przy ZSP nr 3 w Krośnie. Jest ono jednym z siedemnastu tego typu ośrodków w kraju i jednym z trzech w województwie podkarpackim. W ramach Warsztatów Technologicznych Hass w „Mechaniku”  organizowane są spotkania, konferencje, warsztaty z przedsiębiorcami z regionu i prezentacje nowych ofert firmy Abplanalp. – Często jest  to nowy produkt wchodzący na rynek, nowe oprogramowanie lub jeszcze nowe technologie również wykorzystywane na rynku, a które wdraża Haas lub Abplanalp – mówi Bogdan Adamski. Uczestnicy tych warsztatów (m.in. przedsiębiorcy z regionu krośnieńskiego, studenci PWSZ w Krośnie, nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP nr 3) mają okazję skorzystać z praktycznych porad dla operatorów i programistów CNC na przykładzie obrabiarek Haas i oprogramowania ESPRIT CAM. – Inicjatywa ta pokazuje, jak ważna jest współpraca fi m nowoczesnych technologii, placówek edukacyjnych, pracobiorców i pracodawców. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy na rynek pracy przychodzą absolwenci szkół i uczelni technicznych znający maszyny produkcyjne obowiązujące we współczesnych firmach i umiejący je programować, obsługiwać i wykorzystywać w produkcji. Firmy Doliny Lotniczej szczególnie sobie cenią dobrze przygotowane kadry dla przemysłu, które już w szkole, jak w „Mechaniku”, zapoznają się z wymaganiami kompetencyjnymi tych przedsiębiorstw. Jest to ważne także dla przyszłych absolwentów naszej szkoły, którzy po podobnych warsztatach poznają od swoich nauczycieli w ośrodku HTEC najnowsze trendy związane z ofertą firm nowoczesnych technologii a w tym Haas i Abplanalp – podkreśla dyrektor szkoły.

AKTYWNI POZA SZKOŁĄ

Uczniowie ZSP nr 3 promują swoją szkołę, biorąc udział w konkursach i olimpiadach branżowych, w których zdobywają wysokie lokaty, ale też robią to podczas różnych targów edukacyjnych i imprez miejskich, związanych z branżą ich kształcenia. Tak było np. podczas Pikniku Lotniczego czy Górskich Zawodach Balonowych w Krośnie. Jako współorganizator pokazów odbywających się w ramach III Podkarpackiego Pikniku Lotniczego szkoła miała na płycie krośnieńskiego lotniska swoje stanowisko, na którym prezentowała m.in. symulator lotu, ultralekki samolot Samba XXL, motoszybowiec „Sinus” i szybowce. Natomiast podczas Górskich Zawodów Balonowych rozgrywanych w Krośnie, uczniowie „Mechanika” pracowali w tzw. zespołach pomiarowych. W wyznaczonych przez sędziów miejscach organizowali punkty, do których mieli dolecieć zawodnicy i wykonać rzut markerem lub inne określone regulaminem czynności.

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie prowadzić będzie nabór do dwóch typów szkół. W 4-letnim technikum oferuje kształcenie na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik mechanik lotniczy i technik lotniskowych służb operacyjnych. W ramach Szkoły Branżowej I stopnia rekrutacja prowadzona będzie na kierunki – mechanik pojazdów samochodowych i mechatronik.

WWW.ZSP3.KROSNO.PL

Płatny materiał reklamowy

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS