Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

PNS za 2011 rok

Email

Podkarpacka Nagroda Samorządowa za rok 2011

NAJLEPSI SAMORZĄDOWCY NAGRODZENI

Po raz kolejny uhonorowaliśmy najlepszych samorządowców Podkarpacia. Laureatami XII edycji zostali: Adam Kmiecik – starosta jasielski, Piotr Przytocki – prezydent Krosna, Paweł Baj – burmistrz Głogowa Małopolskiego i Ryszard Jędruch – wójt Tryńczy.

Laureaci PNS: (w pierwszym rzędzie od lewej) Tomasz Soliński – zastępca prezydenta miasta Krosna, Ryszard Jędruch – wójt gminy Tryńcza, Paweł Baj – burmistrz Głogowa Małopolskiego i Adam Kmiecik – starosta Jasielski.

 

 

Od 12 lat nasza redakcja wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie docenia tych samorządowców, którzy starają się jak najwięcej robić dla rozwoju i polepszenia życia swojej lokalnej społeczności, poprzez przyznawanie im tytułu najlepszego starosty, wójta, burmistrza i prezydenta. – Organizacja takich plebiscytów i to na szczeblu regionalnym nie jest w Polsce zbyt popularna. Niewątpliwie jest to bardzo ważne i konieczne, bo ludzie szukają motywacji, chcą żeby ich doceniono. To jest potwierdzenie działań, wizji, a jeszcze ze strony środowiska, które wie o co w tym chodzi, tym bardziej jest satysfakcjonujące – stwierdza prof. Jerzy Stępień, współtwórca reformy samorządowej w Polsce.

Jak co roku nagrody wręczamy w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. W tym roku statuetki najlepszym samorządowcom wręczyliśmy 30 maja w ośrodku Atrium w Polańczyku podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. XII edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej odbyła się pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka – wicepremiera i ministra gospodarki oraz Mirosława Karapyty – marszałka województwa podkarpackiego.

List z kancelarii prezydenta RP

Gości i uczestników spotkania przywitał gospodarz gminy Solina Zbigniew Sawiński. W uroczystym wręczeniu nagród Podkarpackiej Nagrody Samorządowej uczestniczyli m.in. Teresa Kubas-Hul – przewodnicząca sejmiku województwa podkarpackiego, Dariusz Sobieraj – wiceprzewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego, Lucjan Kuźniar – wicemarszałek województwa podkarpackiego, insp. Zdzisław Stopczyk – podkarpacki komendant wojewódzki policji, płk Waldemar Skarbek – komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i st. bryg. Bogdan Kuliga – podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Laureaci

Tegoroczna edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której pomysłodawcą jest nasz tygodnik, przebiegała pod hasłem “Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat po pierwszym roku nowej kadencji”. Komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet dokonała na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 r. ich oceny i nominowała po pięciu samorządowców w każdej kategorii.

Kapituła konkursowa na posiedzeniu w 26 maja br., w skład której wchodzili: Dariusz Sobieraj – przewodniczący Kapituły, Kazimierz Barczyk, Wojciech Trzaska, Jacek Szarek, Zdzisław Gawlik, Antoni Orliński, Zygmunt Nowak, Stanisław Ożóg, Tadeusz Więcek, Lesław Wojtas dokonała na podstawie regulaminu PNS wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za 2011 rok. W kategorii „powiat” laureatem został Powiat Jasielski – starosta Adam Kmiecik; w kategorii „miasta pow. 35 tys. mieszkańców” – Miasto Krosno – prezydent Piotr Przytocki; w kategorii „miasta poniżej 35 tys. mieszkańców” – Miasto Głogów Małopolski – burmistrz Paweł Baj; w kategorii „gmina” – Gmina Tryńcza – wójt Ryszard Jędruch.

Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. inwestycje zrealizowane w latach w 2011 roku, udział w programach rządowych, działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, przynależność do regionalnych oraz ogólnopolskich związków, stowarzyszeń i organizacji społecznych, udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz rankingach dla jednostek samorządu terytorialnego. – Od wielu lat przyglądam się pracy samorządów, najpierw jako radny powiatowy, a teraz wojewódzki. Widzę jak gminy, miasta, powiaty zmieniają się na lepsze co jest bardzo budujące. Wiem też ile pracy to kosztuje, a jak wiadomo nie jest ona łatwa. Tegoroczne nagrody przyznane są jak najbardziej zasłużenie. Na spotkaniu Kapituły, której miałem zaszczyt przewodniczyć, w gronie zasłużonych samorządowców, ministrów i posłów czyli znawców tematów samorządowych podjęliśmy decyzję, aby w przyszłej edycji zmienić i uprościć ankietę. Ideą naszą jest pokazywanie i nagradzanie najlepszych, ale nie możemy zgubić tych nieco słabszych, którzy często też mają się czym pochwalić – przyznaje Dariusz Sobieraj, samorządowiec czterech kadencji.

Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa Andrzeja Samborowskiego-Zajdla, a także pióra od Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

Lider Samorządności

Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim. Otrzymali je w tym roku: wójt Stanisław Rokosz - Gmina Dębica, prezydent Piotr Przytocki - Miasto Krosno, prezydent Tadeusz Ferenc - Miasto Rzeszów, burmistrz Wojciech Blecharczyk – miasto Sanok, starosta Władysław Bielawa - Powiat Dębicki, starosta Stanisław Ziemiński – Powiat Ropczycko-Sędziszowski, burmistrz Henryk Ignacy Sułuja - Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, burmistrz Jan Zuba - Miasto i Gmina Kolbuszowa. Niewątpliwie utrzymywanie się w czołówce nominowanych samorządów do łatwych nie należy, a dla nagrodzonych jest dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem ich działań.

Stoją od lewej: Tomasz Soliński – zastępca prezydenta miasta Krosna, Henryk Wolicki – pełnomocnik prezydenta Rzeszowa ds. edukacji, Wojciech Blecharczyk – burmistrz Sanoka, Robert Niedbałowski – wiceprezydent Tarnobrzega

Najlepsze strony internetowe

Co roku doceniamy także strony internetowe podkarpackich samorządów, które z roku na rok coraz bardziej zmieniają się, a każdy mieszkaniec może znaleźć tam wiele informacji dotyczących swojej gminy. W tym roku Profesjonalne jury najwyżej oceniło strony internetowe Starostwa Powiatowego w Leżajsku (www.starostwo.lezajsk.pl), Urzędu Miasta w Krośnie (www.krosno.pl) i Urzędu Gminy w Zarszynie (www.zarszyn.pl). Natomiast internauci najwyżej ocenili strony internetowe: Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (www.lubaczow.powiat.pl), Urzędu Miasta i Gminy w Głogowie Małopolskim (www.glogow-mlp.pl), Urzędu Gminy w Świlczy (www.swilcza.com.pl).

Profesjonalne jury w tym roku najwyżej oceniło m.in. strony internetowe miasta Krosna i gminy Zarszyn

Najpopularniejsi samorządowcy

Również w tegorocznej edycji PNS mieszkańcy Podkarpacia mogli wybrać Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej. Ten tytuł otrzymali: Zygmunt Błaż – starosta brzozowski, Andrzej Wyczawski – burmistrz Jarosławia, Małgorzata Salacha – burmistrz gminy Kołaczyce, Jerzy F. Adamski – wójt gminy Dydnia.

Najpopularniejsi samorządowcy Podkarpacia wybrani przez mieszkańców (od lewej): Jerzy F. Adamski – wójt gminy Dydnia, Małgorzata Salacha – burmistrz gminy Kołaczyce, Zygmunt Błaż – starosta brzozowski

Ponadto podczas gali wręczono honorowe odznaki Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Uhonorowani zostali: złotą odznaką prof. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden z twórców reformy samorządowej oraz srebrną odznaką Józef Rzepka, burmistrza Brzozowa.

Prof. Jerzy Stępień i Józef Rzepka – burmistrz Brzozowa otrzymali honorowe odznaki PSST

Uroczystość prowadziła Ilona Małek z Telewizji Rzeszów.

XII edycję Podkarpackiej Nagrody Samorządowej wsparli Gamrat S.A., Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Autosan i Commit Rzeszów, które na co dzień współpracują z samorządami. A wiadomo, że nie byłoby dobrze funkcjonujących samorządów bez dobrych firm, które nie tylko płacą podatki, ale świadczą profesjonale usługi na rzecz samorządów.


Nominowani do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej:

POWIATY

Władysław Bielawa - starosta dębicki

Adam Kmiecik - starosta jasielski

Józef Kardyś - starosta kolbuszowski

Andrzej Chrabąszcz - starosta mielecki

Stanisław Ziemiński - starosta ropczycko-sędziszowski

MIASTA poniżej 35 tys. mieszkańców

Paweł Baj - burmistrz MiG Głogów Małopolski

Jan Zuba - burmistrz MiG Kolbuszowa

Stanisław Woś - burmistrz MiG Narol

Józef Rybiński - burmistrz MiG Radomyśl Wielki

Henryk Ignacy Sułuja - burmistrz MiG Ustrzyki Dolne

 

MIASTA powyżej 35 tys. mieszkańców

Piotr Przytocki - prezydent Krosna

Robert Choma - prezydent Przemyśla

Tadeusz Ferenc - prezydent Rzeszowa

Wojciech Blecharczyk - burmistrz Sanoka

Norbert Mastalerz - prezydent Tarnobrzega

GMINY

Stanisław Rokosz - wójt gminy Dębica

Stanisław Pankiewicz - wójt gminy Jasło

Ryszard Bugiel - wójt gminy Kamień

Mariusz Szmyd - wójt gminy Sanok

Ryszard Jędruch - wójt gminy Tryńcza

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XIX edycji PNS

Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS