Nowe Podkarpacie

Reklama

Podkarpacka Nagroda Samorządowa XIV Edycja

Email


XIV Edycja PNS

pod honorowym patronatem

Wojewody Podkarpackiego
Marszałka Województwa Podkarpackiego


SZANOWNI PAŃSTWO

WÓJTOWIE, BURMISTRZOWIE, PREZYDENCI

I STAROSTOWIE

GMIN, MIAST I POWIATÓW

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie zapraszają do udziału w XIV edycji konkursu - plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa, któremu patronują Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki. Organizatorzy zwrócili się do Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP z prośbą o kontynuację honorowego patronatu.

XIV edycja przebiega pod hasłem „NASZA GMINA/NASZE MIASTO W ROKU WYBORCZYM VI KADENCJI” Celem tej edycji jest pokazanie, oraz udokumentowanie aktywności i wielu inwestycji samorządów Podkarpacia całej IV kadencji szczebla powiatowego i VI kadencji szczebla miejskiego i miejsko gminnego w latach 2010 - 2014 oraz wzajemną współpracę na linii miasto, gmina, powiat.  Zmodyfikowany regulamin konkursu - plebiscytu wymaga od Uczestników podobnie jak w poprzednich edycjach rzetelnego wypełnienia załączonej do niniejszego pisma ankiety ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć materialnych lub niematerialnych i przesłania jej w formie elektronicznej, łącznie z wymaganymi dokumentami i załącznikami (plik jpg) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2014 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dokonanie wpłaty na konto, tytułem częściowej partycypacji w ogólnych kosztach organizacji konkursu, po wystawieniu faktury VAT (kwoty netto: gmina wiejska i powiat – 500 zł; miasto-gmina i miasto do 35 000 mieszkańców – 800 zł; miasto powyżej 35 000 mieszkańców – 1000 zł). Zapewni to sprawną organizację i przebieg konkursu. Najpopularniejszym samorządowcom, liderom samorządności, nominowanym do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej i jej laureatom oraz laureatom konkursu internetowego na najlepszą samorządową stronę www, gwarantujemy publikacje promocyjne na łamach naszego tygodnika, stronach internetowych organizatorów oraz  w TVP Rzeszów i Radiu Rzeszów, które sprawują patronat medialny.

Załączoną do niniejszego pisma ankietę należy wypełnić we wszystkich jej częściach. Intencją naszą jest, by informacje były wiarygodne, aktualne i rzetelne. Leży to w interesie zarówno organizatorów, jak  i uczestników konkursu – plebiscytu. Komisja Kwalifikacyjna - w której zasiadają przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz organizatorów   i powołani przez nich eksperci w  dziedzinie samorządności dokona oceny ankiet. Zgodnie z regulaminem (dostępnym na stronach internetowych organizatorów) Komisja Kwalifikacyjna wyłania spośród uczestników plebiscytu, którzy uzyskają najwyższą punktację, po pięciu nominatów  do nagrody w czterech kategoriach: wójt, burmistrz miasta do 35 tys. mieszkańców, burmistrz/prezydent miasta powyżej 35 tys. mieszkańców oraz starosta, których przedstawia Kapitule Nagrody. Ta zaś zatwierdza ostateczną listę laureatów. Laureaci otrzymują honorowe wyróżnienie w postaci dyplomu i pamiątkowej Statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Kapituła przyznaje też honorowe wyróżnienie „Lider Samorządności Podkarpackiej” tym samorządowcom, które przez trzy kolejne edycje uzyskały nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące XIV edycji konkursu  Podkarpacka Nagroda Samorządowa ukazywać się będą na łamach Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”, jego stronie internetowej www.podkarpacie.media.pl oraz na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych www.psst.rzeszow.pl

Równolegle z Podkarpacką Nagrodą Samorządową Tygodnik „Nowe Podkarpacie” organizuje bardzo popularne konkursy, tj. SMS - owy konkurs na Najpopularniejszego Wójta, Burmistrza/Prezydenta i Starostę Podkarpacia oraz Konkurs na najlepszą stronę internetową jednostki samorządowej województwa podkarpackiego w którym strony internetowe oceniane są  w dwóch fazach: przez profesjonalne jury oraz przez internautów.

Życząc pomyślności, dobrych efektów i satysfakcji z osiągnięć w całej czteroletniej kadencji oraz uznania społeczności lokalnych zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu-plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

Z wyrazami szacunku

 

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XVIII edycji PNS
Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS