Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

Dwory oraz Dworki

Brzeziny (gmina Wielopole Skrzyńskie)

Email

W 1266 roku wojska ruskie i tatarskie, dowodzone przez księcia Swarno, spustoszyły Ziemię Sandomierską. Najeźdźcy, objuczeni łupami, pędzący licznych jeńców, rozłożyli się obozem w rejonie dzisiejszej wsi Brzeziny. Tu zaatakowało ich rycerstwo polskie, prowadzone przez wojewodę krakowskiego Piotra ze Żmigrodu. Zaskoczeni Rusini ponieśli klęskę, uwolniono jeńców, odzyskano zrabowane dobra. Miejsce bitwy okoliczna ludność nazwała Bój. Jest to obecnie jeden z przysiółków Brzezin, przy czym nosi nieco zmienioną nazwę Baj. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała wieś. Źródła historyczne podają, że w 1353 roku król Kazimierz Wielki nadał ją Gorajskim. W połowie XIV wieku istniała już w Brzezinach parafia, zaś pod koniec XV stulecia wzniesiono drewniany, gotycki kościół p.w. św. Mikołaja. Szczęśliwie przetrwał dziejowe burze i dziś należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Małopolsce.

Broniszów (gmina Wielopole Skrzyńskie)

Email

Po prawej stronie drogi Wiśniowa – Ropczyce, między Glinikiem i Łączkami Kucharskimi, na stromym wzgórzu, widnieją resztki parku krajobrazowego. Część drzewostanu wycięto, ostały się jednak pomnikowe dęby i lipy, mogące zaświadczyć o XVIII-wiecznym rodowodzie parku. U podnóża wzniesienia pozostały ślady stawów dworskich – teraz bagnista łączka zarośnięta łoziną, pomiędzy którą prześwitują oczka wodne. W głębi wąskiej doliny potoku Broniszowianka rozłożyła się wieś Broniszów, jedna z najstarszych w regionie, wzmiankowana już w 1252 roku.

 

Bojanów

Email

Wieś, siedziba gminy, położona w obrębie dawnej Puszczy Sandomierskiej, pośród rozległych masywów leśnych, w szerokiej dolinie rzeki Łęg. Lokowana około 1740 roku, kiedy to sieć osadnicza w puszczy była już ukształtowana. Należała do dóbr królewskich, przejętych po I rozbiorze Polski przez rząd austriacki. Bojanów, podobnie jak inne wsie królewskie, został wystawiony na sprzedaż ale nie mógł dłuższy czas znaleźć nabywcy z powodu nieurodzajnych gleb i mocno przetrzebionych lasów. Tereny te uchodziły za nadające się świetnie do polowań na głuszce, co jednak nie stanowiło wystarczającej zachęty do ich kupna. Dopiero w 1835 roku Michał Koskowski, skuszony niską ceną i pięknymi krajobrazami, nabył Bojanów. Wkrótce jednak zmarł i Bojanów stał się majątkiem posagowym jego córki Wandy, zamężnej z Antonim Piotrem Ferdynandem Komorowskim. Małżonkowie osiedli jednak w pobliskich Stanach, ponieważ w Bojanowie nie było dworu.

Bóbrka (gmina Solina)

Email

Wieś lokowana w 1436 roku, na prawie wołoskim. Należała do Kmitów, posiadających rozległe dobra w górnym dorzeczu Sanu. Dziś jest to miejscowość turystyczna, usytuowana między zaporami wodnymi w Solinie i Myczkowcach. Miejsce w literaturze polskiej zapewnił Bóbrce Józef Bliziński (1827-1893), pisarz, publicysta, autor m.in. komedii „Pan Damazy". Urodzony w Warszawie, młodość spędził na Kujawach, gdzie w 1845 roku odziedziczył dwie wsie – Chocień i Bodzanówek.

Strona 7 z 7


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/cloudbase/html/pagination.php on line 135

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS