Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

Podkarpacka Nagroda Samorządowa XVIII Edycja

Email

XVIII Edycja PNS

 

pod honorowym patronatem

Wojewody Podkarpackiego
Marszałka Województwa Podkarpackiego


SZANOWNI PAŃSTWO

WÓJTOWIE, BURMISTRZOWIE, PREZYDENCI

I STAROSTOWIE

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Zapraszamy wszystkie miasta i gminy Podkarpacia do udziału w XVIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Bieżąca edycja, nad którą honorowy patronat sprawują Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, przebiega pod hasłem SUKCESY NASZYCH GMIN, MIAST i POWIATÓW W KADENCJI 2014-2018". Regulamin konkursu-plebiscytu wymaga od uczestników rzetelnego wypełnienia załączonej do niniejszego pisma ankiety, ze szczególnym uwzględnieniem III części ankiety.

Ankietę należy przesłać w formie elektronicznej w programie Word, łącznie z wymaganymi dokumentami i załącznikami (pliki jpg.) w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dokonanie wpłaty, tytułem częściowej partycypacji w ogólnych kosztach organizacji konkursu, po wystawieniu faktury VAT przez „Nowe Podkarpacie" sp. z o.o. (kwoty netto: gmina wiejska - 500 zł; miasto-gmina i miasto do 35 000 mieszkańców - 800 zł; miasto powyżej 35 000 mieszkańców - 1000 zł). Zapewni to sprawną organizację i przebieg konkursu.

Załączoną do niniejszego pisma ankietę należy wypełnić we wszystkich jej częściach. Intencją naszą jest, by informacje były wiarygodne, aktualne i rzetelne. Leży to zarówno w interesie organizatorów, jak i uczestników konkursu-plebiscytu. Komisja Nominacyjna, w której zasiądą przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz organizatorów, powołani przez nich eksperci w dziedzinie samorządności i laureaci PNS z poprzedniej edycji, dokona oceny ankiet. Zgodnie z regulaminem (dostępnym na stronach internetowych organizatorów) Komisja Nominacyjna wyłania spośród uczestników plebiscytu, którzy uzyskają najwyższą ocenę, po trzech nominatów do Nagrody, których przedstawia Kapitule Nagrody. Ta zaś dokona wyboru laureatów, którzy otrzymają honorowe wyróżnienie w postaci dyplomu i pamiątkowej Statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Kapituła przyznaje też honorowe wyróżnienie „Lider Samorządności Podkarpackiej" tym samorządom, które przez trzy kolejne edycje uzyskały nominację do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Równolegle z Podkarpacką Nagrodą Samorządową Tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie" i PSST w Rzeszowie organizują bardzo popularny konkurs na najlepszą stronę internetową i facebooka jednostki samorządowej województwa podkarpackiego. Strony internetowe oceniane są w dwóch etapach: przez profesjonalne jury oraz przez internautów. Od XVIII edycji stałe przewodnictwo w Kapitule PNS obejmuje Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, a ocenie przez profesjonalne jury strony WWW i Facebook będą podlegać tylko i wyłącznie te samorządy które wypełnią i wyślą ankietę PNS. Biorąc pod uwagę pracochłonną i skomplikowaną procedurę oceny stron WWW i Faceboka, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie po jednym adresie stron WWW i Facebooka przez poszczególne samorządy.

Najpopularniejszym samorządom, liderom samorządności, nominowanym do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej i jej laureatom oraz laureatom konkursu internetowego na najlepszą samorządową stronę WWW i Facebooka gwarantujemy relacje z gali na łamach Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie", stronach internetowych organizatorów oraz w TVP Rzeszów i Polskim Radiu Rzeszów, które są partnerami medialnymi konkursu-plebiscytu.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące XVIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej ukazywać się będą na łamach Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie", jego stronie internetowej www.podkarpacie.media.pl oraz na stronie internetowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych www.psst.rzeszow.pl.

Istotnym elementem dobrze funkcjonujących samorządów jest dokumentowanie wszystkich osiągnięć i promocja.  PNS taką rolę spełnia. Życząc pomyślności, dobrych efektów i satysfakcji z osiągnięć z czteroletniej kadencji oraz uznania społeczności lokalnych zapraszamy w imieniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie i Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie" do udziału w XVIII edycji konkursu-plebiscytu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

Z wyrazami szacunku

 

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XVIII edycji PNS
Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS